Jonsson S S1425

Produkt text

Teknisk data 
 
Totalvikt
ca 7 ton
 
Produktionssikt
Jonsson JS 1425/3
 
Siktarea
3,5 m²
Produktbilder