Jonsson L S1632

SIKTSTATION FÖR GROVT MATERIAL

Tvådäckad frifallssikt med hög kapacitet och robust konstruktion. Kan matas med material i storleksordningen upptill 300-400 mm, och levererar två kalibrerade fraktioner och en plusfraktion av hög kvalitet. Larvdriften säkerställer hög mobilitet inom arbetsområdet.

 

Såväl sikten som transportörerna drivs av ett elverk alternativt av annan strömkälla, exempelvis ett annat krossverk. En lösning som givetvis är skonsammare för miljön men som också ger lägre drifts- och underhållskostnader. Även möjlig att byta till trådduk på överdäck vid körning av finare fraktioner för maximal flexibilitet.

Teknisk data 
 
Totalvikt
ca 34 ton
 
Sikt
Jonsson JS 1632/2H
 
Kapacitet (upp till)
1000 t/h
 
Siktarea
5,1 m²
Produktbilder 
Produktblad