Jonsson L S1632

KAPACITET OCH KVALITET
Tvådäckad frifallssikt med hög kapacitet och robust konstruktion. Tar hand om material i storleksordningen 300-400 mm. Levererar två kalibrerade fraktioner och en plusfraktion av hög kvalitet. Larvdriften säkerställer hög mobilitet.

 

Såväl sikten som transportörerna drivs av ett elverk alternativt av annan strömkälla, exempelvis en annan kross. En lösning som givetvis är skonsammare för miljön men som också ger lägre drifts- och underhållskostnader. Möjlighet att byta till trådduk på överdäck vid körning av finare fraktioner för maximal flexibilitet.

Teknisk data 
 
Totalvikt
ca 34 ton
 
Sikt
Jonsson JS 1632/2H
 
Kapacitet (upp till)
1000 t/h
 
Siktarea
3,5 m²
Produktbilder 
Produktblad