Jonsson W 4800

Solid krossverk med stor fraktionssikt

Jonsson W 4800 är ett flexibelt och kostnadseffektivt. Ett hjulburet krossverk för andra- eller tredjestegskrossning, krossen består av två enheter som dockas ihop.
Försiktens båda övre däck styr materialflödet ner i krossen för att optimera krossprocessen, beroende på vad som ska produceras. En jämn fyllnadsgrad i krosskammaren är nyckeln till hög kvalitet på slutprodukten.

Verket är unikt med sin stora fraktionssikt, komplett med konkross och transportörer på en och samma vagn. Matarstationen transporteras som en enhet som sedan dockas ihop med krossvagnen.

 

 

  

 

Teknisk data 
 
Totalvikt
ca 78 ton
 
Kross
Sandvik CH 440
 
Matare
Jonsson JF 0830-50
 
Sikt
Jonsson JS 1840/3 W
 
Försikt
Jonsson JS 1012/3
 
Elmotor:
200 kW
 
Kapacitet (upp till)
400t/h
Produktbilder