Historik

En klok affärsidé och resten är historia

Familjeföretaget Jonsson och Söner grundades redan 1953 med en enkel men genial affärsidé; att sälja egendesignade produkter baserade på kundernas behov och önskemål. Och även om den ursprungliga skinn- och pälshandeln så småningom byttes ut mot krossmarknaden, har vi behållit och utvecklat affärsidén.

De första årens handel med pälsar och skinn övergick 1963 till handel av begagnade kross- och entreprenadmaskiner. Verksamheten hade då flyttat in i de vackert belägna lokalerna vid Moälven som företaget förvärvade 1961. Här finns vi kvar och har sedan dess byggt ut med kontorsbyggnad, monteringsverkstad och svetsverkstad allt eftersom företaget har vuxit.

Idén till de mobila krossverken kom från en av våra kunder redan på 1980-talet. Förslaget väckte vårt intresse vilket blev starten på utvecklingen av vårt först mobila krossverk. Med tillkomsten av de mobila krossverken uppstod behovet av en anpassad mobil siktstation. Dessa utvecklades, producerades och blev en storsäljare på den internationella marknaden

I dag har vi hunnit få flera decenniers värdefull erfarenhet när det gäller utveckling och tillverkning av mobila krossverk och siktstationer. Företaget är fortfarande familjeägt och vår affärsidé är intakt – vi fortsätter vara lyhörda för våra kunders behov och önskemål.

Våra produkter används i dag över hela världen.